Disclaimer

De inhoud van deze internetsite is alleen bedoeld voor onderdelen, medewerkers en studenten van Wageningen University & Research.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website door Wageningen University & Research de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. Wageningen University & Research staat niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite aangeboden informatie en of gelinkte externe websites.

Wageningen University & Research is niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van virussen op haar website.

Wageningen University & Research kan informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.