Algemene informatie

WURkForce is ontstaan vanuit de gedachte dat bepaalde voorlichtings- en wervingsactiviteiten het beste gedaan kunnen worden door studenten. Wie weet immers beter dan zij hoe het is om aan Wageningen University te studeren?

Op dit moment werft WURkForce hoofdzakelijk studenten voor die afdelingen van de universiteit die direct of indirect werk verrichten t.b.v. de bekendheid en promotie van WUR. WURkForce levert in principe geen diensten en studenten aan externe bedrijven! Alle vacatures die WURkForce heeft, mogen alleen vervuld worden door studenten met een BSN (burgerservicenummer). Meer informatie over de voorwaarden om uitbetaald te worden vind je in de FAQ (Frequently Asked Questions).

Studenten kunnen zich inschrijven voor de zogenaamde klusjeslijst of reageren op de vacatures waar een selectieprocedure voor geldt. Voor meer informatie over deze klussen klik hier.

Voorbeelden van vacatures waar we een selectieprocedure voor hanteren zijn het verzorgen van een practicum op middelbare scholen (Mobiel Practicum) en het geven van voorlichting op scholen. We besteden in dit selectieproces veel aandacht aan het enthousiasme, de kwaliteit en motivatie om voorlichting te geven.